Bashkëpunimi

Bashkëpunimi

  • Dhoma Kombëtare e Zejtarisë lehtëson vendosjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet subjekteve zejtare, zejtarëve, dhe subjekteve të biznesit që janë të interesuar për të përdorur produkte zejtare në veprimtarinë e tyre fitimprurëse, nëpërmjet organizimit të panaireve, publikimit të regjistrit të subjekteve zejtare, lobimit pranë biznesit vendas dhe ndërkombëtar për produktet zejtare vendase.

  • Bashkëpunon me institucionet përgjegjëse të vendeve të tjera për standardizimin ose njohjen e certifikatave të ndihmësmjeshtrit dhe mjeshtrit edhe jashtë vendit.

  • Organet e pushtetit qendror dhe vendor bashkëpunojnë me Dhomën Kombëtare të Zejtarisë plotësimin e objektivave të ligjit dhe shkëmbejnë informacionet e domosdoshme.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.