Mjeshtri

Mjeshtri

  • Ёshtë një ndihmësmjeshtër që ka ushtruar zejen për 3 vite në mënyrë jo të pavarur

  • Është jë person që ka diplomë të shkollës së mesme profesionale ose të një niveli me të lartë në zejen përkatëse

  • Certifikata e titullit “Mjeshtër” jepet pas kalimit me sukses të provimit të kualifikimit

  • Lëshohet nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë

  • Nuk ka kufizime për numrin e certifikatave të mjeshtrit që lejohet të zotërojë një person

  • Zhvillon kualifikimin praktik të ndihmësave dhe ndihmësmjeshtrave

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.