Ndihmësmjeshtri

Ndihmësmjeshtri

  • Është një ndihmës që ka kaluar me sukses provimin për titullin e ndihmësmjeshtrit

  • Është një person, i cili nuk është kualifikuar si ndihmës në një subjekt zejtar, por që ushtron zejen prej të paktën 3 vjetësh dhe ka kaluar me sukses provimin për titullin e ndihmësmjeshtrit

  • Zotëron një kualifikim ekuivalent me ndihmësmjeshtrin , për ekuivalencën vendos Dhoma Kombëtare e Zejtarisë

  • Në provimin për fitimin e titullit “Ndihmësmjeshtër” përcaktohet nëse personi zotëron njohuritë teorike dhe aftësitë praktike të nevojshme për ushtrimin jo të pavarur të zejes përkatës

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.