Workshops/Seminare

Workshops/Seminare

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar ofron workshope/seminare për të qënë sa më pranë Anëtarëve të saj.

Duke i ofruar biznesit të mesëm, të vogël dhe mikro të gjithë informacionet e nevojshme për zhvillimin e vazhdueshëm te biznesit dhe zhvillimin e ideve inovative për të qënë sa më konkurrues në treg. 

Workshopet dhe seminaret në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë organizohen me pjesëmarrjen e e lektorëve shqiptarë dhe të huaj të cilët kanë njohuri dhe experiencë shumëvjeçare mbi nevojat që kanë bizneset sot. Pjesëmarrësit kanë mundësi të shkëmbejnë idetë,  përvojën e tyre dhe të krijojnë lidhje midis tyre.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.