Projekte

Dhoma Kombetare e Zejtarise merr pjese ne projektin VET Partnership for Green and Smart Electricity in Bulding.
Ne daten 25-26 Janar u zhvillua takimi i grupit te punes ne te cilin u diskutuan aktivitetet e ardhshme ne kuader te projektit, si edhe prezantimi i moduleve te trajnimit per ekspertet ne

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi Sesionin dy ditor Informues dhe Planifikimin e Projektit ‘Parneriteti i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë dhe Shoqatave të saj me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani, ( Shoqata SHPPAT, Shoqata e Bukes Brumrave dhe Pasticerise, Akademise Lagriffe dhe Oda e Prizrenit ). 
 
Ne diten e pare

Sesion informues mbi projektin “Trajnime PREMA në Shqipëri”
U zhvillua sot në ambjentet e Dhomës sesioni informues mbi Trajnimet PREMA. Ky Projekt financohet nga GIZ- ProSEED, dhe zbatohet nga Qendra Balance në bashkëpunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise. Metodologjia PREMA është zhvilluar, aplikuar me sukses në Gjermani dhe në më

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me People in Focus organizoi Tryezën e Rrumbullakët në lidhje me projektin VET4GSEB.
Projekti VET4GSEB është projekti ku Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë së bashku
me 5 partnerë nga Bullgaria, Turqia, Gjeorgjia dhe Armenia ku në fokus ka formimin profesional në tregun e energjisë

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë ne takimin e Projektit VET4GSEB.
Projekti VET4GSEB synon të transferojë përvojën dhe praktikat e mira në fushën e AFP-së nga vendet e BE-së
në 4 vende të treta pjesëmarrëse në projekt. Ai synon t'u ofrojë ofruesve kombëtarë të AFP-së
zgjidhje të përshtatura, materiale trajnimi, studime

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.