Komiteti i Grave Sipërmarrëse

Dita e Dytë e seminarit “Gra të suksesshme – Shembuj për Start Up”

Ditën e sotme u zhvillua Dita e dytë e seminarit “Gra të suksesshme – Shembuj për Start Up” në qytetin e Vlorës.
Në këtë seminar Znj. Evelina Parvanova Drejtoreshë e Projektit me Organizatat e Grave Sipërmarrëse nga Ballkani Perëndimor
dhe Ukraina SCC Koblenz dhe Znj. Evis Sinojmeri Kryetare e Komitetit Grave Sipërmarrëse diskutuan mbi Fuqizimin e Grave Sipërmarrëse përmes Sindatave.
Znj. Arjola Shehaj Eksperte MSC Start-Up në bashkëpunim me pjesëmarrjen e Grave anëtare të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë
prezantuan pikat kryesore për të qënë një sipërmarrës fillestar i suksesshëm, duke risjellë eksperiencën e tyre personale në rrugëtimin profesional.
Komiteti I Grave Sipërmarrëse tregoi dhe njëherë që grate në zejtari me punën e tyre të palodhshme kanë thyer çdo barrierë dhe sfidë që mund t'ju këtë dalë përpara.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.