Komiteti i Grave Sipërmarrëse

Workshop - Konsultime individuale për start-ups

Dhoma Kombetare e Zejtarisë në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani organizoi workshopin “Konsultime individuale për start-ups, Në rrugën e duhur drejt biznesit të qëndrueshëm" me expert vendas.
Në këtë workshop u diskutua mbi hapat thelbësorë që duhet të ndiqen për të pasur një plan biznesi të suksesshëm duke analizuar cdo hallkë dhe element të një plani biznesi, rëndësia e studimeve dhe trajnimeve, qëllimet që duhet të ndiqen dhe si mund të arrihen. 
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.