Komiteti i Grave Sipërmarrëse

Event Dy Ditor Vau Dejës

Komiteti i Grave Sipermarrese te Dhomes Kombetare te Zejtarise ne bashkepunim me Dhomen e Zejeve Koblenz, ne kuader te Projektit te grave sipermarrese organizoi eventin dy ditor ne qytetin e Shkodres, Vau dejes.
Ne diten e pare Info Day - u krye takimi ne Qendren e Artizanatit te Mjeshtres Meliha Zyberaj, ku moren pjese gra artizane dhe te reja qe jane pjese te Qendres.
Ne diten e dyte u organizua Workshop "Rendesia e Mediave Sociale per bizneset zejtare" me eksperte nga Dhoma Kombetare e Zejtarise. Ne kete Workshop u mesuan mbi strategjite ne mediat sociale, permbajtja efektive per te optimizuar shitjet, hashtags, boost dhe promovimi.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.