Evente

Muaji i eksperiencës gjermane 
Momente gjatë konferencës me ekspertët e ftuar nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në Koblenz, Gjermani:
Z. Michael Müller, Ekspert në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Znj. Cinzia Saquella, Eksperte në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Znj. Sophie Steden, Eksperte në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz.Workshop i

Në Shkup u mbajt seminari dy ditor, më 18 dhe 19 nëntor, mes partnerëve nga Kosova, Sllovenia, Rumania, Austria dhe Franca dhe vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbia,
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria). Ky seminar është pjesë e organizatës EUROFEDOP si një nga projektet dhe studimet që janë kryer gjatë

Krijimi i aftësive të rëndësishme për zhvillimin e tregut të punës.
~ Mbledhja e radhës të Këshillit të Investimeve mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e fuqisë punëtore, bazuar edhe në gjetjet e anketimit të realizuar me qindra biznese në vend.
~ Janë ndërmarrë një sërë politikash në funksion të zhvillimit dhe

Komiteti i 8-të i Monitorimit të Programit IPARD II, si një mjet që monitoron efektivitetin dhe cilësinë e zbatimit të Programit IPARD. Strukturat zbatuese të Programit (Zyrtari Kombëtar Autorizues, Fondi Kombëtar, Agjencia IPARD) së bashku me Delegacionin e BE-së dhe Grupet e Interesit (Institucionet Publike dhe Private, Organizatat Jo-qeveritare), pjesëmarrës

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë së bashku me SDI (Social Development Investment) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, organizuan Ceremoninë e Titullit Mjeshtër dhe Ndihmësmjeshtër për zejtarët që kanë qenë pjesë e projekteve të mbështetura nga Ambasada Gjermane në Shqipëri, GIZ në Shqipëri, programi ProSeed dhe programi për

Faqja 1 di 27

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.